Arbeidsrett

Arbeidsavtalen er for de fleste en av de viktigste avtalene man inngår.

Ofte er arbeidsavtaler standardiserte avtaledokument, men i noen tilfeller er avtalene spesialavtaler som krever nærmere gjennomgang. Det kan f.eks. være midlertidige ansettelser og konkurranseklausuler.

Konflikter med arbeidsgiver kan oppstå. Arbeidsforhold opphører eller endres. Ved oppsigelse, avskjed, suspensjon eller permittering kan det være betryggende å rådføre seg med en advokat for å avklare ens rettigheter etter regelverket.

Vår kompetanse
Advokat Clas Olsen har god kompetanse på arbeidsrett. Han har erfaring med å bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrelaterte spørsmål gir oss en god posisjon til å se mulige løsninger på ellers fastlåste situasjoner.

Advokat Clas Olsen deltar i forhandlinger med arbeidsgivere og bistår i konflikter for domstolene for å sikre at hans klienters rettigheter ivaretas.

Eksempler på sakstyper
Advokat Clas Olsen bistår i arbeidsrettslige spørsmål blant annet ved:
  • Oppsigelser, avskjed, permittering eller suspensjon
  • Inngåelse/forhandling av arbeidsavtaler
  • Forhandlinger og konfliktavklaring - typisk ved oppsigelse
  • Arbeidsforhold over landegrensene

Trenger du advokatbistand? 

Send oss en henvendelse eller ta kontakt via telefon for en gratis samtale om din sak.

    © 2021 Advokat Clas Olsen
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram