Selskapsrett

Ved etablering av virksomhet er et sentralt tema hvilken selskapsform som er svært hensiktsmessig. Både formaliteter, risiko og skatt er relevante hensyn.

Dette kan også være behov for å omorganisere den næringsvirksomheten man allerede driver f.eks. for en mer skattemessig hensiktsmessig struktur.

Det kan også oppstå aksjonærkonflikter, disposisjoner i strid med aksjeloven, saker om styreansvar m.v.

Vår kompetanse
Advokat Clas Olsen har god kompetanse på rådgivning og bistand innen selskapsrett. Dette gjør at han raskt ser relevante problemstillinger og kan peke på mulige løsninger og forbedringer.

Han har lang erfaring innen dette emnet fra div. forskjellige advokatfirma, både med og uten tilknytning til revisjonsbransjen.

Eksempler på sakstyper
Han gir råd om løpende drift og forvaltning av selskap, når det gjelder det juridiske, både til ledelse, styrende organer og aksjonærer.

Gjelder det fusjon eller fisjon, styrets kompetanse, generalforsamlingens kompetanse eller aksjonæravtaler, søker du råd hos Advokat Clas Olsen.

Trenger du advokatbistand? 

Send oss en henvendelse eller ta kontakt via telefon for en gratis samtale om din sak.

    © 2021 Advokat Clas Olsen
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram