Reklamasjon på bilkjøp

Hva kan jeg bistå deg med?

Profesjonell bistand i hvert trinn i klageprosessen mot Forbrukerråd og senere Forbrukerklageutvalg.

Jeg vil på dine vegne besvare alle evt. brev fra motpart som du mottar i sakens anledning.

Dersom det er behov for å ta ut søksmål mot motparten, vil jeg bistå deg hele veien i en slik prosess: med utforming av prosesskrift, videre forberedelser/ gjennomføring av nødvendige undersøkelser, og som din prosess-fullmektig ved avvikling av hovedforhandling i saken.

Jeg representer både kjøpere og selger i slike tvistesaker vedr. salg av bil, og tar også prosedyreoppdrag i denne forbindelse.

Jeg har meget gode resultater fra slike bilsaker, enten de ender hos Forbrukerklageutvalget, eller får sin avgjørelse i domstolene.

Bistand til kjøper:

Det mest vanlige og typiske, er at vi representerer en misfornøyd kjøper av bil, som føler at han har fått en bil som ikke svarer til det som er avtalt i kjøpekontrakten med selger.

Misnøyen består ofte enten i at:

  • det er tekniske mangler/ feil med bilen, eller
  • at selger har misligholdt sin opplysningsplikt i forbindelse med salget.

Bistand til selger:

Jeg representerer også i noen tilfeller selgere av bil eller motorsykkel, som gjerne har solgt et kjøretøy i god tro og som kjøper senere reklamerer på.

Det kan være svært ubehagelig for selger å få fremmet et slikt aggressivt krav om reklamasjon mot seg. Skulle selger tape en slik sak, vil resultatet kanskje være at han må ta en beskadiget bil i retur, samt dekke en masse øvrige kostander.

Hva vil vår bistand bestå i ?

Vi vil stå for all dialog mot din motpart og evt. dennes advokat

om behandlingen av saken går via forbrukermyndighetene eller via domstolene.

Jeg tar saker fra hele landet

Du trenger ikke å holde til i Bergen eller Hordaland for å ta kontakt. Jeg har fornøyde klienter fra Sandnes til Alta og kan hjelpe deg uansett hvor du bor i landet.

Trenger du advokatbistand? 

Send oss en henvendelse eller ta kontakt via telefon for en gratis samtale om din sak.

    © 2021 Advokat Clas Olsen
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram