Arverett og skifterett

Advokat Clas Olsen bistår i saker som gjelder arv og skifte.

Han bistår med opprettelse av samboeravtaler, ektepakter, testamenter og fremtidsfullmakter. Han bistår ved arveoppgjør, både med å veilede arvingene om arveregler, fordeling av arv, skattespørsmål som oppstår i dødsboet, og ved den praktiske gjennomføringen av dødsboskiftet.

Løsningene man velger kan ha ulike økonomiske og rettslige konsekvenser, og derfor kan det være fornuftig å rådføre seg med advokat som jobber med arv- og skifterett. Advokat Clas Olsen finner løsningen sammen med deg.

Inheritance law

Attorney-at-Law Clas Olsen is working with inheritance law and general legal inheritance issues. Clas may help you with your inheritance law queries, with the making of a will, and with probate and the settlement of the estate.

Trenger du advokatbistand? 

Send oss en henvendelse eller ta kontakt via telefon for en gratis samtale om din sak.

    © 2021 Advokat Clas Olsen
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram