Prosedyre

Prosedyre dreier seg gjennomføring av en sak i retten.

Det å bistå en klient i retten stiller store krav til advokaten i forhold til kunnskap om juss og faktum og evne til å fremstille dette for retten.

Vår kompetanse

Advokat Clas Olsen legger stor vekt på personlig og hurtig oppfølgning av klienten/kunden og at klienten/kunden skal få best informasjon om mulige utfall, risiko og muligheter i en sak.

Eksempler på sakstyper
Vi bistår våre klienter i forbindelse med rettsaker innenfor eksempelvis arv og skifte, arbeidsrett, forbrukertvister og skatt.

Trenger du advokatbistand? 

Send oss en henvendelse eller ta kontakt via telefon for en gratis samtale om din sak.

    © 2021 Advokat Clas Olsen
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram