Prosedyre

Prosedyre dreier seg gjennomføring av en sak i retten.

Det å bistå en klient i retten stiller store krav til advokaten i forhold til kunnskap om juss og faktum og evne til å fremstille dette for retten.

Vår kompetanse

Advokat Clas Olsen legger stor vekt på personlig og hurtig oppfølgning av klienten/kunden og at klienten/kunden skal få best informasjon om mulige utfall, risiko og muligheter i en sak.

Eksempler på sakstyper
Vi bistår våre klienter i forbindelse med rettsaker innenfor eksempelvis arv og skifte, arbeidsrett, forbrukertvister og skatt.
© 2021 Advokat Clas Olsen
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram