Aktuelt

15.08.2018
Samboere – viktigheten av å inngå samboeravtale og gjensidig testament

For å unngå å gå tomhendt ut av et samboerskap, bør samboere som eier noe sammen, har felles barn, og/eller har felles økonomi inngå skriftlig avtale om formuesforhold. I tillegg til dette vil det være hensiktsmessig å opprette gjensidig testament.

Les mer
22.03.2018
Nye opsjonsregler for selskaper i oppstartsfasen

Opsjoner i arbeidsforhold, blir pr. i dag i utgp. lønns-beskattet på innløsningstidspunktet (når den ansatte innløser opsjonen), hvis det er forskjell mellom aksjenes markedsverdi og opsjonens innløsningssum.

Les mer
17.01.2018
Eier du en fritidseiendom lokalisert i utlandet

Dersom du er bosatt i Norge skattemessig, gjelder det såkalte «globalinntektsprinsippet» i skatteloven § 2-1. Du vil da være forpliktet til å føre opp fritidseiendommen i utlandet, i din norske skattemelding (selvangivelse).

Les mer
18.12.2017
Kan man gå «i skatte-fella» ved arvemessige disposisjoner som er for lite gjennomtenkt?

Så lenge arveavgiften for tiden er avviklet på arv og gaver, er det lett å tenke at dette med arvemessige problemstillinger ikke lenger er så aktuelt.
Det blir et for enkelt resonnement, og vi skal komme med noen få tips i denne forbindelse.

Les mer
07.12.2017
Pensjon du mottar fra Norge som skattemessig utvandret til Spania, blir den korrekt beskattet?

Personer som er såkalt «skattemessig emigrert» fra Norge dvs. som ikke lenger har såkalt alminnelig skatteplikt til Norge jfr. Sktl. § 2-1, skal i utgangspunktet betale såkalt «kildeskatt» i Norge på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser som utbetales fra Norge fordi de har såkalt «begrenset skatteplikt».

Les mer
18.07.2017
Nå kan du få skattefradrag for investeringer i gründer- bedrifter

Fra 1. juli 2017 er det innført nye regler som gjør det mere lønnsomt å investere i små eller nytoppstartede bedrifter.

Les mer
11.07.2017
Vær forsiktig ved utleie av kontorlokaler i egen bolig

Mange selskaper leier kontorlokaler hjemme hos aksjonæren i hans egen bolig. Dette kan være gunstig fordi selskapet får fradrag for kostnaden til husleie, og fordi leieinntekten ofte vil være skattefri for aksjonæren.

Les mer
02.06.2017
Salg av boligeiendom - en mulig skattefelle?

En gevinst ved salg av en boligeiendom som er din egen bolig, vil i normaltilfellet være skattfritt, hvis man oppfyller kravene til eiertid (1 år) og botid (minst 1 av de 2 siste årene).

Les mer
© 2021 Advokat Clas Olsen
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram