Aktuelt

11.01.2024
Den gunstige 1 års regelen

Har du hatt arbeidsopphold/ lønnsinntekt i utlandet og blitt beskattet på ugunstig måte? 

Les mer
19.05.2023
Vurderer du å flytte til Sveits pga. formueskatten?

Med en voldsom skjerpelse av formuesskatten de siste par årene,  og med en varslet « monsterskatt» for bruk av biler, hytter, bolig, båter eller fly eid av eget aksjeselskap "på vei", så har en del norske "rikinger" valgt å flytte til Sveits for å spare skatt.

Les mer
21.12.2022
Skatteutvalgets forslag vedr. personskatt kort oppsummert

Mange gamle ideer, hvor mesteparten av forslagene trolig vil «havne i skuffen».

Les mer
19.12.2022
Nå er det å investere i et oppstartsselskap blitt enda mer gunstig enn tidligere

Det har eksistert en slik ordning siden 1. juli 2017, men den ordningen har vært lite benyttet. Ordningen er nå blitt vesentlig mer gunstig.

Les mer
29.03.2021
Er toget i ferd med å gå for Skatteamnesti – Frivillig retting ?

Har du inntekt eller formue i utlandet, som ikke er oppgitt i din norske skattemelding ( selvangivelse) de 10 siste årene?

Les mer
18.03.2021
Salg av boligeiendom til utbygger gav "skattesmell"

Vi har tidligere omtalt denne saken etter avgjørelsen i Oslo tingrett, i en blogg den 12. mai 2020. Vi var den gang noe tvilende og skeptisk, til om den skattepliktige ville vinne frem ved lagmannsretten behandling av saken.

Les mer
08.09.2020
De fleste eldre mennesker bør opprette en fremtidsfullmakt

Med stadig høyere levealder og en økende andel av eldre i befolkningen, blir en del i løpet av alderdommen, enten demente, får alzheimer, blir slagpasienter eller på grunn av annen sykdom ute av i stand til å «ivareta sin tarv». Hvordan bør en innrette seg i forkant, for at dette ikke skal få uheldige konsekvenser ?

Les mer
28.01.2020
Bør du gjennomføre et generasjonsskifte nå pga. risiko for at arveavgiften gjeninnføres?

Vi får til stadighet en del spørsmål fra våre klienter, om man bør gjøre noe nå mht. overføring av verdier til barn, pga. at det er usikkerhet/ risiko for at arveavgiften blir gjeninnført?

Les mer
04.10.2019
Har du fått lagt til grunn en for høy formuesverdi på din næringseiendom ved fastsetting av skattegrunnlaget?

En mulig skattebesparelse for enkelte med næringslokaler i utkantstrøk.

Les mer
04.10.2018
Hva betyr forslaget til ny arvelov for deg?

Siden arveloven ble vedtatt i 1972 har familiestrukturen endret seg i det norske samfunnet. Avdøde som etterlater seg verdier i dag gjerne har hatt flere samliv og flere kull barn. Dette, samt faktorer som økt velferd og levealder, er noe av bakgrunnen for at Regjeringen i sommer fremmet forslag til ny lov om arv og dødsboskifte.

Les mer
© 2021 Advokat Clas Olsen
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram